Energielabel

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht. Het label laat de energieprestatie van het gebouw zien.

Ook maakt het energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse voor utiliteitsbouw loopt van A++++ t/m G, dus van weinig naar veel besparingsmogelijkheden. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. De introductie van het energielabel draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van het Nationale Energieakkoord.

Verplichting bij transactiemoment

Bij een transactiemoment (verkoop, verhuur of oplevering) van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2015 een geldig energielabel verplicht. De handhaving is in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij heeft aan alle grote beleggers attenderingsbrieven gestuurd waarin wordt aangekondigd dat handhavend kan worden opgetreden voor transacties vanaf 1 mei 2016.

Bezoek de site van de RVO voor meer informatie over het energielabel.

Duurzaam in Bedrijf

De BRL9000 gecertificeerde adviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken. Deze opname kan op twee manieren: volgens de basismethodiek voor bestaande bouw (klasse A t/m G) en de detailmethodiek voor zeer energiezuinige gebouwen (klasse A t/m A++++). Na de registratie door de energieadviseur ontvangt u als gebouweigenaar een energielabel. De adviseur laat het energielabel registreren.

Duurzaam in Bedrijf kijkt ook naar uw kansen op het gebied van kostenbesparing, brengt u in contact met de juiste partners en adviseert over de (fiscale) subsidiemogelijkheden.

voor de juiste balans tussen bedrijfsprocessen, milieu en financiële middelen.