EPA-U Energie Prestatie Advies

Een Energieprestatieadvies  (EPA) is een maatwerkadvies dat u inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen.

De kwaliteit van het energieadvies is geborgd via onafhankelijke certificering. Een EPA-maatwerkadvies is een verdieping van het energielabel. Het is een integraal advies dat aansluit op huisvestingsprocessen en biedt daarom goede aanknopingspunten voor een gedegen besluitvorming. Een EPA-maatwerkadvies leidt niet automatisch tot een energielabel, maar de gegevens uit het maatwerkadvies kunnen wel benut worden voor het bepalen van een energielabel. Uw adviseur kan u daar meer over vertellen.

Een EPA-maatwerkadvies moet worden opgesteld door een gecertificeerde adviseur.

Een EPA-maatwerkrapport biedt u:

  • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw
  • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen
  • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen
  • inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen
  • een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer

Een verbeterde energieprestatie heeft als resultaat een aanmerkelijk lagere energierekening, meer comfort, lagere milieubelasting, een gezonder binnenklimaat en lagere energiekosten (woonlasten/beheerskosten).

Wat is een goed moment voor een EPA-maatwerkadvies?

Een geplande verbouwing van uw bedrijfsaccommodatie is bij uitstek een gelegenheid om een energieadvies te laten uitvoeren. Het kan ook een rol vervullen in de onderhoudsplanning.

Duurzaam in Bedrijf

Heeft u hulp nodig bij de uitvoering van het EPA? Duurzaam in Bedrijf kan u helpen om aan de wetgeving te voldoen, maar kijkt vooral naar uw kansen op het gebied van kostenbesparing, brengt u in contact met de juiste partners en adviseert over de (fiscale) subsidiemogelijkheden.

voor de juiste balans tussen bedrijfsprocessen, milieu en financiële middelen.