Informatieplicht Energiebesparing

Heeft u een bedrijf of instelling die valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan heeft u een verplichting om energie te besparen. In 2019 komt daar een informatieplicht bij.

 

Uiterlijk 1 juli 2019 moet u rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. U rapporteert uw energiebesparende maatregelen aan het bevoegd gezag.

Uitgangspunten voor de energiebesparende maatregelen zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze lijsten bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Duurzaam in Bedrijf kan u helpen om aan de informatieplicht te voldoen, maar kijkt vooral naar uw kansen op het gebied van kostenbesparing, brengt u in contact met de juiste partners en adviseert over de (fiscale) subsidiemogelijkheden.

Ook kunnen wij namens u de rapportage aan het bevoegd gezag verzorgen.

Meer over de informatieplicht is te lezen op de website van de RVO.

 

voor de juiste balans tussen bedrijfsprocessen, milieu en financiële middelen.